Heart for Africa Donatie
Uw gegevens:
Giftenaftrek

Heart for Africa is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor uw gift bij u fiscaal aftrekbaar is. Met andere woorden, de fiscus betaalt mee!

Er zijn twee soorten giften, de eenmalige en de periodieke.
Het woord eenmalig zegt het al, u geeft eenmalig een bedrag aan Heart for Africa.
Bij een periodieke gift, geeft u minimaal 5 jaar achter elkaar min of meer hetzelfde bedrag aan Heart for Africa. Deze periodieke gift dient wel vooraf schriftelijk vastgelegd te worden.

Klik hier om de modelovereenkomst hiervoor te downloaden.

Bij de periodieke gift geldt geen drempel. Het gehele bedrag is dus aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor een eenmalige gift gelden andere regels. Hiervoor geld een minimumbedrag (drempel) en een maximum bedrag. Het totaal van de door u gegeven eenmalige giften, moet hoger zijn dan 1% van uw drempelinkomen.

Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3 van uw aangifte inkomstenbelasting, zonder de persoonsgebonden aftrek. De drempel is dan 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,--. Het maximum aftrekbare bedrag aan giften is 10% van uw drempelinkomen.
Conclusie: uw gift is aftrekbaar van uw inkomen, wanneer de gift hoger is dan 1% en lager is dan 10% van uw drempelinkomen.
Het kan dus voordelig voor u zijn om een periodieke gift te doen!

Bij het doen van uw aangifte, hoeft u geen bewijs in te leveren van de gift. Wanneer de belastingdienst hier echter om vraagt wel. Een bankafschrift waarop de afschrijving vermeld staat voldoet.

Goederen als gift

Het is ook mogelijk goederen (schoenen, kleding, medicatie, gereedschap e.d.) of rechten (vorderingen of waardepapieren) te schenken aan Heart for Africa. Die kunnen een aftrekpost zijn voor de belasting als eenmalige gift. De waarde van de goederen is de waarde in het economisch verkeer, in feite de verkoopwaarde.

Giften door bedrijven

Als u een B.V. heeft, kunt u ook zakelijk geven vanuit uw B.V. Voor een eenmanszaak, CV, V.O.F. e.d. gelden de regels van particuliere giften, zoals hierboven omschreven.

In de aangifte vennootschapsbelasting zijn giften boven de € 0,- tot een maximum van 50% van de fiscale winst voor belasting, aftrekbaar.

Giften zijn in uw B.V. beperkt aftrekbaar, bedrijfskosten volledig. Het kan daarom slim zijn om een zakelijke gift “om te buigen” naar bedrijfskosten, bijvoorbeeld in de vorm van reclame of sponsoring van Heart for Africa.

Bovenstaande uitleg is uitsluitend bedoeld om u een indicatie te geven. Voor actuele informatie over de giftenaftrek verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst. Wilt u voor uw persoonlijke situatie weten wat de consequenties van uw gift aan Heart for Africa zijn, kunt u contact opnemen met Yvo Accountancy & Belastingadvies: www.yvo-accountancy.nl

.