Stichting gegevens

Stichting Heart for Africa
Art of Africa Galerie
Hekelstraat 20
1811 BM Alkmaar

Tel: 072 5127857

E-mail: info@heartforafrica.nl

KvK nummer: 66234654.

RSIN/fiscaal nummer: 856455155

Doelstelling

 1. De stichting heeft ten doel: schoenen, kleding, tweedehands goederen, gereedschap en voedsel vanuit Nederland naar Afrika sturen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. - De stichting dient het algemeen belang. 

3. - De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Beleidsplan

Financiele middelen worden geworven door het benaderen van bedrijven, particuliere initiatieven, particulier giften, verplichte transportbijdrageen het organiseren van events.

Het afleggen van een goede verantwoording aan onze donateurs is van cruciaal belang en volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd. Tevens worden, door middel van duidelijke informatie op onze website en door foto’s van de activiteiten, de donateurs geïnformeerd over de voortgang van onze projecten. De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen een afzienbare termijn ingezet voor de projecten, waarbij wij beogen een reserve aan te houden als buffer.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
De minder bedeelde en kwetsbare mensen in Afrika te voorzien van schoenen, kleding en alle andere vormen van hulp.
Inkomsten worden verkregen door sponsoren en het organiseren evenementen.
Het vermogen wordt geheel besteed aan transportkosten, distributiekosten en inklaringskosten

Bestuurssamenstelling 

Stichting Heart for Africa is een stichting, opgericht bij akte op 6 juni 2016 door mr. M.W.E.C. Vos-van Roijen, kandidaat-notaris: hierna te noemen: notaris waarneemster van mr. Sijbrand Michiel Feikema, notaris te Castricum. De stichting wordt bestuurd door een bestuur. dat momenteel bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en  een penningmeester,

• Voorzitter; Zit de algemene vergaderingen voor.
• Penningmeester; Beheert de financiële middelen van de stichting. Verzorgt op kwartaalbasis, de financiële overzichten .
• Secretaris; Bereid de agenda’s van de vergaderingen voor. Maakt notulen van de vergaderingen. Verzorgt de externe communicatie.

Bestuurders 

Voorzitter – Tom Nederstigt
Secretaris – Linda Entes
Penningmeester – Rob IJpelaan

Beloningsbeleid 

Bestuursleden van Heart for Africa ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 

2022
In Oktober en November 2022 is Heart for Africa in Zimbabwe geweest. De goederen (450 kg.) die in 2020, 2021 en 2022 zijn ingezameld zijn naar Zimbabwe verzonden.

1997 – 2014
Diverse gereedschap, kleding, medicatie en schoenen meegenomen en uitgedeeld in diverse Afrikaanse landen.

September 2014
Oproep op Facebook geplaatst voor gebruikte schoenen.

Oktober 2014
56 paar schoenen, kleding en medicatie als bagage meegenomen naar Zimbabwe en daar uitgedeeld.

September 2015
Schoenen en financieel middelen ingezameld voor het transport van 2de hands schoenen en kleding naar Zimbabwe.

Oktober 2015
58 paar schoenen, kleding en medicatie als bagage meegenomen naar Zimbabwe en daar uitgedeeld.

Februari 2016
Facebook pagina Heart for Africa gemaakt.
https://www.facebook.com/Heart-for-Africa-1173744129310289/

Februari 2016 – heden
Inzamelen ± 300 paar gebruikte schoenen om in Oktober en November 2016 in Zimbabwe weg te geven.
Inzamelen van financiële middellen om de schoenen naar Zimbabwe te kunnen sturen.

Financiële verantwoording
Toelichting balans en staat van baten en lasten 2021:
Door het Coronavirus is het in 2021, net zoals in 2020 voor Heart for Africa onverantwoord geweest om naar Afrika af te reizen.

Klik hier om de balans en de staat van baten en lasten 2021.
Klik
hier om de balans en de staat van baten en lasten 2020.
Klik
hier om de balans en de staat van baten en lasten 2018.
Klik
hier om de balans en de staat van baten en lasten 2017.
Klik hier om de balans en de staat van baten en lasten 2016.